به طور کلی عملیات خاکی مشتمل است بر : تمیز کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از درختان و ریشه گیاهان، برداشت خاکهای نباتی و نامرغوب، خاکبرداری، گودبرداری، خاکریزی و کوبیدن خاک و بالاخره کارهای حفاظتی به منظور اجرای عملیات ساختمانی می باشد.

منظور از خاکبرداری و گودبرداری عبارتست از برداشت خاکهای محوطه، گودبرداری پی ساختمانها و محل ابنیه فنی تأسیسات، برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین آلات مورد تأیید تا تراز و رقومهای خواسته شده در نقشه های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت.

کلینیک ساختمانی ساخت یار آمادگی خود را جهت انجام کلیه عملیات خاکی پروژه های ساختمانی در سراسر کشور اعلام می دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 برچسب ها :

خاکبرداری گودبرداری خاکریزی خاک برداری گود برداری خاک ریزی

LiveZilla Live Chat Software