مطالب مرتبط سقف زنی

عملیات سقف سازی باید بر اساس جزئیات مندرج در نقشه های اجرایی، مشخصات فنی خصوصی و دستورات دستگاه نظارت صورت گیرد.بسته به نوع اسکلت ساختمان ، باید برای انجام کار ممتد و بدون وقفه بر اساس برنامه زمانبندی اجرای عملیات، تدابیر لازم اتخاذ شده باشد . قبل از شروع سقف زنی، اسکلت اصلی ساختمان از نظر تکیه گاهها، اتصالات فلزی، آرماتوربندی ها و مجموعه قالب و داربست ، باید مورد بازدید دستگاه نظارت قرار گیرد تا پس از تأیید، عملیات سقف زنی شروع شود .

 

انواع سقف و روشهای اجرای آن :

  • سقف طاق ضربی
  • سقف تیرچه بلوک سفالی و سیمانی و فوم
  • سقف تیرچه کرومیت
  • سقف کامپوزیت

 

 

 


برچسب ها :

سقف سازی سقف زنی سقف کامپوزیت تیرچه کرومیت

 

LiveZilla Live Chat Software