روش جوشکاری، مهارت جوشکار، ظاهر کار، خواص جوش و روشهایی که برای تصحیح جوش و جوشکاری معیوب به کار می رود ، باید مطابق با مقررات جوشکاری مندرج در نشریات 20 تا 24 و 288 دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.

کلینیک ساختمانی ساخت یار  با بهره گیری از نیروهای متخصص و با تجربه آمادگی اجرای انواع اسکلت فلزی جوشی را در سراسر کشور دارد.

 

 جوشکاری-اسکلت فلزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها :

جوشکاری جوشکار خواص جوش جوش کاری

 

LiveZilla Live Chat Software