آرماتور بندی کاری تخصصی می باشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است.در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند.مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتور بندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم داشته باشد.

کلینیک ساختمانی ساخت یار  آمادگی خود را جهت اجرای آرماتور بندی پروژه های ساختمانی اعلام می دارد.آرماتور بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : 

آرماتور آرماتور بندی فونداسیون

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software