آشنایی با انواع خاک در مقوله خاک برداری برای افراد الزامی است:

 

خاک دستی:

گاهی نخاله های ساختمانی و یا خاک های بلا استفاده در محلی انباشته می شود و بعد از مدتی با گذشت زمان از نظرها مخفی میگردد.معمولاً این خاکها که از لحاظ یکپارچگی و باربری جزء خاکهای غیر باربر دسته بندی می شوند در زمان خاکبرداری برای فونداسیون ساختمان ما دوباره نمایان می شوند.باید توجه نمود که این خاک قابلیت باربری ندارد و می بایست بطور کامل برداشت شود.شناختن خاک دستی بسیار آسان است.وجود قطعات و اجزای دست ساز بشر مانند آجر،موزاییک،پلاستیک و ... در خاک نشان دهنده دستی بودن خاک است.

 

خاک نباتی:

خاکهای فرسوده یا نباتی سطحی به خاکهایی گفته می شود که ریشه گیاهان در آن وجود داشته باشد.این خاک برای تحمل بارهای وارده از طرف سازه مناسب نمی باشد.برای شناختن خاکهای نباتی کافی است به وجود ریشه درختان و گیاهان ، برگهای فرسوده و سستی خاک توجه شود.این خاک با فشار انگشتان فرو می رود.

 

خاک طبیعی بکر:

 به خاکی که پس از خاک نباتی قرار دارد خاک طبیعی بکر می گویند.همچنین همواره می بایست فونداسیون بر روی خاک طبیعی بکر اجرا گردد.

 

LiveZilla Live Chat Software